เส้นทางความเป็นมาของบริษัท บีเอสซีเอ็มฟูดส์


2551

กลุ่มบริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด ท้าทายตนเองด้วยภารกิจใหม่ เกิดภาพจินตนาการของผลิตภัณฑ์ข้าวยุคใหม่
BSCM FOODS Milestone at 2008

 
2552

ภาพจินตนาการของผลิตภัณฑ์ข้าวยุคใหม่กลายเป็นความจริงขึ้นได้ด้วยการมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาจนกระทั่งผลิตภัณฑ์ "ข้าวแปรรูป" "อาหารเพื่อสุขภาพ" และ "เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ"

 
2553

ก่อตั้ง "บริษัท BSCM Foods จำกัด" เพื่อการดำเนินการกิจการการแปรรูปข้าวและการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ

 
2554

ประกอบฤกษ์พิธีลงเสาเข็ม และวางรากฐานโรงงานแห่งใหม่ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2554

 
2555

จัดฉลองพิธีเปิดปฐมฤกษ์ บริษัท บีเอสซีเอ็มฟูดส์ จำกัด

 
2555

ได้รับการรับรองคุณภาพในมาตราฐานการผลิต GMP/HACCP/ISO22000/BRC โดย BVQI

 
Latest
12 ธันวาคม , 2555

พิธีเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ บริษัท บีเอสซีเอ็มฟูดส์ จำกัด ต่อสื่อมวลชนและพิธีฉลองทำบุญเปิดโรงงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ พร้อมได้รับมาตราฐานอุตสาหกรรมสากลจากนานาชาติ
BSCM FOODS Milestone at 2012

 

เราสำนึกใน คุณค่าของชีวิต


เราจะเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร-เครื่องดื่มแปรรูป โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าว เพื่อให้ผู้บริโภคทุกคนได้บริโภคผลิตภัณฑ์จากข้าวที่มีคุณภาพ พร้อมคุณประโยชน์เพื่อการมีสุขภาพที่ดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน

คุณวัลลภ มานะธัญญา
ประธานกรรมการบริหาร

วิสัยทัศน์

เป็ยผุ้นำในการผลิตอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

พันธกิจ

มุ่งมันที่จะเป็นผู้นำในการผลิตอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ คุณภาพที่ผลิตจากข้าว และพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคจากทั่วทุกมุมโลก

ค่านิยมหลักขององค์กร


B

สร้างองค์กรธรรมาภิบาล

S

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปร่วมกัน

C

ยึดมั่นในคุณภาพและนวัตกรรม

M

เป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้

F

มุ่งเน้นประสิทธิผล

O

ควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

O

ส่งมอบตรงเวลาและใส่ใจในการบริการ

D

อุทิศผลงานสู่มาตุภูมิ

S

สร้างค่านิยมร่วมกันภายในองค์กร

รางวัลคุณภาพ


The Winner Gold Medialist of 2009

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 

การประกวดนวัตกรรมข้าวไทยประจำปี 2552 รางวัลนวัตกรรมระดับประเทศ ด้านผลิตภัณฑ์อาหารเด็กสำเร็จรูป จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

The Silver Medialist of 2010

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2

การประกวดนวัตกรรมข้าวไทยประจำปี 2553 รางวัลนวัตกรรมระดับประเทศ ด้านผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มให้พลังงานจากข้าว จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

The Rice Award 2010
The Rice Award 2010
The Rice Award 2010
The Rice Award 2010
 

ฐานการผลิตที่ได้มาตราฐาน

เราคือผู้เชียวชาญ ในกระบวนการทุกขั้นตอน


 
"การแปรรูปข้าว คือความเชี่ยวชาญของเรา" กิจการต่อยอดจากกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นผู้เชี่ยวชาญในวงการอุตสาหกรรมข้าว จึงมั่นใจได้ว่า เราคัดเลือกวัตถุดิบอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ได้ข่าวที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตราฐาน นำเข้าสู่กระบวนการผลิตที่ทันสมัย ควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดในทุกขั้นตอน ตั้งแต่เมล็ดข้าวเปลือกที่ต้นทาง จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูปสำเร็จพร้อมเสิร์ฟให้กับผู้บริโภค
 
เรา "บริษัท BSCM Foods จำกัด" ครบครันไปด้วยเครื่องมือเครื่องจักรอัตโนมัติที่ทันสมัย ได้รับการรับรองมาตราฐานอุตสาหกรรมทุกประเภท ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในระดับสากล ด้วยฐานการผลิตแห่งใหม่ของเราที่มีพื้นที่ทั้งหมดรวมถึง 10,000 ตารางเมตร สามารถรองรับการผลิตแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวได้สูงถึง 3,000 ตันต่อปี ด้วยจวนพนักงานมากกว่า 100 คน ทั้งหมดได้รับการเรียนรู้ฝึกฝนจนมีความชำนาญ พร้อมรองรับการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวตามความต้องการจากบริษัทคู่ค้า สู่การกระจายสินค้าไปยังจุดหมายปลายทางสู่ตลาดทั่วทั้งโลก
ชำนาญการด้านอาหาร
S บริการด้วยหัวใจ
คำนึกถึงความปลอดภัย
ถือมั่นในหลักกฎเกณฑ์
ชัดเจนเรื่องคุณภาพ