จากท้องทุ่งสู่ครัวเรือน

เราจะพยายามด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็น ผู้แปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม ที่ดีที่สุดในโลก และเป็นผู้จัดจำหน่ายที่น่าเชื่อถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าแปรรูปจากข้าว เพื่อสุขภาพที่ดี และความสุขอย่างยั่งยืนจากลูกค้าทุกคน

วัลลภ มานะธัญญา
ประธาน

เราเสริฟ สินค้าที่มีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ สำหรับคุณ